Sannagård är en herrgård med en mangårdsbyggnad och två flyglar. Här bor för närvarande sex boende och två familjer.

På Sannagård tillbringas helger och kvällar men även en viss del av det dagliga arbetet sker här, som att städa, baka, tvätta och arbeta i trädgården. Här lagar man mat tillsammans på kvällar och helger, äter och umgås, kanske spelar spel eller pratar.


Sannagård