Hantverkshuset


Arbeten och terapi

Hantverkshuset är basen i verksamheten och mycket av den dagliga verksamheten är förlagd hit.

Här möts vi varje vardagsmorgon innan dagens arbete tar sin början. Det finns möjlighet att arbeta i textilverkstaden, smedjan, köket, keramiken, och i redaktionen med vår egen tidning Sannabladet. Vi har också olika terapier: musik, målning, eurytmi, bothmergymnastik, bad och massage.